Проекти

Част от нашите реализирани проекти

SmartElecX.com - Добрич

Електро инсталации

Промишленост

Умни къщи

За всеки дом

Фотоволтаици

Добивайте енергия от вашият покрив

Слънчеви ситеми

Безплатна енергия за дома

Видеонаблюдение

Наблюдавайте вашият имот онлайн

Професионален монтаж

Инсталиране на високо технологични модули и компоненти