Обслужване на пожарни кранове в Добрич

Квалификация и обучение на техниците от „Антица ГЖ “  ЕООД

Нашите техници са успешно преминали курс във факултет „Пожарна безопасност“ към МВР съгласно Наредба Із-2815/07.11.2011 г. на МВР. Това обучение им осигурява необходимите знания и умения за правилна поддръжка и обслужване на различни противопожарни системи

SmartElecX –  и сертифицираните техници  от фирма „Антица ГЖ “ ЕООД  гр. Добрич предлагат специализирани услуги за обслужване и поддръжка на пожарни кранове, осигурявайки безопасността и надеждността на противопожарните системи във вашите обекти.

Фирма "АНТИЦА ГЖ" разполага с опитен и сертифициран екип, който се грижи за поддръжката и обслужването пожарни кранове

Основни услуги по обслужване на пожарни кранове:

 • Визуален преглед: Извършваме визуален преглед на пожарните кранове и тяхната околна среда, за да се уверим, че те са в добро състояние и достъпни.
 • Функционални тестове: Провеждаме функционални тестове, за да се уверим, че крановете работят правилно и могат да доставят необходимото водно налягане при нужда.
 • Изпитване на налягането: Проверяваме налягането на водата в системата, за да се уверим, че тя отговаря на изискванията за пожарогасене.

 Поддръжка и почистване

 • Почистване и смазване: Извършваме почистване и смазване на крановете и свързаните с тях компоненти, за да осигурим гладкото им функциониране.
 • Премахване на корозия: Обработваме крановете за премахване на корозия и защита срещу бъдещо ръждясване, което може да възпрепятства работата им.

Ремонт и замяна на части

 • Идентификация на неизправности: Нашите техници идентифицират и диагностицират всякакви неизправности в пожарните кранове.
 • Ремонт и замяна на компоненти: Извършваме ремонт или замяна на дефектни части, като гарантираме, че всички компоненти са в изправност и отговарят на стандартите за безопасност.

Обучение и консултации

 • Обучение на персонала: Предоставяме обучение на персонала за правилната употреба и поддръжка на пожарните кранове, включително действия при аварийни ситуации.
 • Консултации: Даваме професионални съвети и препоръки за подобряване на противопожарната безопасност във вашите обекти.

SmartElecX.com Добрич

Ние предлагаме решение на всеки проблем

SmartElecX -  и сертифицираните техници  от фирма "Антица ГЖ " ЕООД  гр. Добрич предлагат специализирани услуги за обслужване и поддръжка на пожарни кранове, осигурявайки безопасността и надеждността на противопожарните системи във вашите обекти. Ние обслужваме не само град Добрич, но и околните населени места в областта, включително: Балчик.Каварна,Генерал Тошево,Тервел,Шабла

Какво още предлагаме за вашата пожарна безопастност ?

Ремонт и замяна на части

 • Идентификация на неизправности: Диагностика на проблемите и идентификация на дефектните части.
 • Ремонт и замяна: Ремонт или замяна на дефектните части с висококачествени и сертифицирани резервни компоненти.

 Документация и отчетност

 • Документиране на инспекциите и обслужването: Подробно документиране на всички извършени действия, резултати от тестовете и препоръки за бъдещи подобрения.
 • Отчетност към клиентите: Предоставяне на отчети и консултации на клиентите за текущото състояние на противопожарните системи и необходимите бъдещи действия.

Фирма АНТИЦА ГЖ ЕООД с ЕИК/ПИК 200476542 е основана на 17 Ноември 2008 година.